Person: John G. Kirkwood


John G. Kirkwood u.a. an Arnold Sommerfeld, 7. Januar 1932
Albrecht Unsöld an Arnold Sommerfeld, 3. Juli 1936
Hans Bethe an Arnold Sommerfeld, 1. August 1936
Linus Pauling an Arnold Sommerfeld, 10. August 1947
Linus Pauling an Arnold Sommerfeld, 10. August 1947


Personen  Wissenschaft  Jahre  Geschäft  Druckwerke  Institutionen

Ausgelesen am 07. März 2004.